Tööohutuse täiendõpe / vene keeles/
Kursusel käsitletakse.
 • Olulised muudatused tööohutuse seaduses,
  muudatused tööohutusalases dokumentatsioonis;
  töökeskkonnaspetsialisti,-voliniku ja-nõukogu vastutus ning ülesanded-kuidas need muutuvad;
  uued ohutegurid riskianalüüsis;
  muudatused sisekontrolli läbiviimisel;
  muudatused terviskontrollis;
  muudatused tööõnnetuste uurimises;
  esmaabi koolitusest;
  karistused nõuete mittetäitmisel;
  Lektor-Kalju Kivi- tööohutusalane konsultant, endine kauaaegne Tööinspektsiooni inspektor,töötanud ettevõttes töökeskkonnapeaspetsialistina, kogemus lektorina üle 14 aasta
  Toimumise aeg:   09.04.19
  Algus: kell 10.00
  Hind: 70.00+km
veebimeister