Ehitusplatsi koordinaatori kursus
 • 1.Mõisted ja ehitusplatsil tööohutuse tagamise korraldajad,
  TTO (töötervishoiu ja tööohutuse) kohustused ühisel ehitusplatsil,
  Üldnõuded ehitusplatsi ohutusele ja selle korraldamiseks;
  Tööohutuse plaan ja ehitusplatsi skeem; töötajate juhendamine ja isikukaitsevahendid;
  Ohtlike ehitustööde loetelu;
  Ehitusplatsi kontrollimine;
  TTO üldnõuded ehituplatsil:
   -tööruumid, hooned evakuatsioonipääsud;
   -tule- ja plahvatusoht;
   -elekter ja ventilatsioon;
   -liikumisteed ja – ruum, ohualad, evakuatsioon;
   -olmeruumid, esmaabi, isikukaitsevahendid;
   Erinõuded välistöökohtadele:
   -kõrgustest kukkumise oht, töö katusel;
   -tellingud ja redelid;
   -kukkuvad esemed;
   -tösteseadmed, kaevandamis- ja transportmasinad;
   -lammutustöö;
   -mulla ja maaalused tööd;
   -kaevandid , tammid, kessoonid

   Lektor- Kalju Kivi- tööohutuskonsultant, endine Tööinspektsiooni inspektor, töötanud ettevõttes töökeskkonnapeaspetsialiatina. Kogemus tööohutuse lektorina üle 14 aasta
   Toimumise aeg:   10.03.2020
   Algus: kell 10.00
   Hind: 70.00+ km
 • veebimeister