Töötervishoiu ja tööohutuse kursus
 • Ülevaade töötervishoiu ja tööohutuse korraldusest nii riiklikul kui asutuse tasandil ,õiguslikud alused.
  Tööandja ja töötaja kohustused ning õigused.
  Töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme õigused ja kohustused
  Sisekontroll ja töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava.
  Töötajate töökeskkonnaalane juhendamine. Töökeskkonnaalane koolitamine asutuses.
  Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord.
  Riskianalüüs, selle hindamine ja ohjamine. Tegevuskava koostamine.
  Näidisriskianalüüsi läbiviimine.
  Töökeskkonna ohutegurid-füüsikalised, keemilised, bioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid, nende nende mõju tervisele.
  Ergonoomia. Raskuste käsitlemise kord .Arvutiga töötamine.
  Töötajate tervisekontroll. Esmaabikorraldus asutuses.
  Tööõnnetuste ja kutsehaiguste registreerimine, teatamine ja uurimine
  Üldine kokkuvõte töötervishoiu ja tööohutuse probleemidest.

  Lektor- Kalju Kivi - tööohutuskonsultant,töötanud aastaid Tööinspektsiooni inspektorina ja ettevõttes töökeskkonnapeaspetsialistina. Kogemus töötervishoiu ja tööohutuse lektorina üle 14 aasta
  Toimumise aeg:   04-06.03
  Algus: kell 10.00
  Hind: 135.00+km
veebimeister